Termonitowanie obudowy bezpieczników

Wiodący producent rozwiązań z zakresu elektryki i automatyki budynkowej, poszukiwał rozwiązania w celu zwiększenia efektywności termomontażu obudów bezpieczników. Proces ten musiał być nie tylko szybki, ale także precyzyjny i niezawodny, aby zapewnić wysoką jakość wykończenia i trwałość końcowego produktu. Rozwiązanie:…

Platforma do testów OTA

Światowy potentat w dziedzinie technologii komunikacyjnych, poszukiwał urządzenia do prowadzenia testów Over-the-Air (OTA), czyli metody używanej do przewidywania wydajności i niezawodności urządzeń bezprzewodowej komunikacji w rzeczywistym świecie. Zależało im na znalezieniu nie tylko stabilnego i precyzyjnego manipulatora (waga anten ~130kg,…

Instalacja pilotażowa mało-skalowej produkcji izolatów białka.

Odnoszący sukcesy polski start-up z dziedziny biotechnologii zwrócił się do nas o zaprojektowanie i wyprodukowanie SKID’u pompowo-filtrującego do pilotażowej, mało-skalowej linii laboratoryjnej do izolatów białka. Głównym celem klienta jest poprawa wydajności procesu, która jest ograniczana przez zaledwie 2 membrany filtrujące…

ROBOTYZACJA stanowiska – manipulator kartezjański

Jeden z wiodących producentów elementów do zawieszeń samochodowych, miał nieefektywny proces załadunku detali do robota, który miał je pobrać do dalszych procesów produkcyjnych. Pracownik umieszczał detal w gnieździe, a następnie czekał ok. minuty, aby robot je pobrał a następnie umieszczał…

Układ sterowania i system bezpieczeństwa dla zmodernizowanego młyna ceramiki

Czołowy producent ceramiki zdecydował się na modernizację swojego młyna do ceramiki w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa procesu produkcyjnego. Wymagało to wykonania nowego układu sterowania oraz implementacji pełnego systemu bezpieczeństwa, aby zapewnić zgodność z przepisami dyrektywy maszynowej i minimalizować ryzyko…

Modernizacja układu wizyjnego dla kontroli referencji produkowanych elementów

Producent elementów z tworzyw sztucznych dla branży automotive potrzebował zmodernizować stanowisko kontroli lakierowanych elementów z tworzyw sztucznych. Dotychczasowy układ nie spełniał oczekiwań związanych z precyzją, co prowadziło do nadmiarowej ilości elementów NOK. W związku z tym firma zdecydowała się na…

Modernizacja Urządzenia Testującego Wyłączniki Nadprądowe

Klient posiadał leciwe urządzenie do testowania wyłączników nadprądowych, które przyjechało z likwidowanej fabryki za granicą i wykazywało pewne wady. Proces testowy był długi, a precyzja testowania pozostawiała wiele do życzenia. Zleceniodawca zdecydował się na zastąpienie tego urządzenia nową maszyną, która…

Optymalizacja układu sterowania dla maszyny do produkcji tulejek papierowych

Czołowy producent tulei papierowych, zdecydował się na modernizację swojej linii produkcyjnej poprzez gruntowną modernizacje posiadanej maszyny. Zwrócił się do nas z prośbą o wykonanie układu sterowania, zapewnienie bezpieczeństwa, dobór napędów oraz ich dostawę. Rozwiązanie: Dostarczyliśmy klientowi kompleksowe rozwiązanie obejmujące układ…

Modernizacja zdalnych paneli sterujących liniami produkcyjnymi.

Czołowa firma z branży AGD zwróciła się z potrzebą modernizacji mobilnych pulpitów sterujących liniami produkcyjnymi. Istniejące pulpity był przestarzałe oraz stwarzały problemy ze względu na zakończone wsparcie oryginalnego producenta. Rozwiązanie: W odpowiedzi na wymagania fabryki klienta zaproponowaliśmy zastąpienie obecnych urządzeń…