Podłączenie automatyki i APKiA podsystemu dystrybucji helu w akceleratorze cząstek.

W okresie 2020/2021 część naszego zespołu wyjechała do European Spallation Source w Szwecji na podłączenie i testowanie układów sterowania. Zakres prac obejmował: Podłączanie aparatury AKPIA zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Pomiary elektryczne zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Konsultacje inżynierskie – dobór materiałów…

Układ sterowania / automatyka dla pieca hartowniczego.

Układ sterowania oraz szafa zasilająca wraz z usługą uruchomienia wykonane zostały dla producenta pieców i suszarni. Piec ma zastosowanie w zaawansowanych technologiach obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Układ sterowania zasadniczo zarządza pracą: Grzałek trójfazowych podłączonych w trójkąt o napięciu pracy 400…

Automat montażowy produktów wielopolowych.

Celem projektu było zwiększenie wydajność linii produkcyjnej aparatury wyłączników wielopolowych. Wąskim gardłem w linii był ręczny montaż – pakietowanie i podawanie nitów pojedynczych modułów w produkt wielopolowy. Automat wyposażony został w: Dwuchwytakowy kartezjański manipulator oparty na serwomechanizmach FESTO. Robota Mitsubishi…

Układ sterowania piłą latającą papierowych tub.

Jeden z naszych klientów, firma produkcyjna z branży papierniczej modernizowała od podstaw latającą piłę do cięcia tekturowych tub. Naszym zadaniem było zaprojektować od podstaw układ sterowania , zaprogramować go i uruchomić na zmodernizowanym urządzeniu. W szczególności nasze zadanie obejmowało:Dobranie serwonapędów…

Układ sterowania piecem grzewczo-suszącym.

W ramach prac należało wykonać kompletny układ sterowania do pieca komorowego który suszył produkt docelowy. Zakres prac obejmował: Projekt elektryczny, prefabrykację szafy zasilająco – sterowniczej, zaprogramowanie wraz z uruchomieniem u użytkownika (producenta pieców i suszarni). Podstawowe założenia dla układu sterowania:…

Modernizacja linii karuzelowej do produkcji zagłówków.

Producent z branży automotive planował podnieść wydajność istniejącego automatu produkcyjnego. Możliwe było rozbudowanie istniejących kilku stacji w automacie karuzelowym o dodatkowe narzędzia- form. Wymagało to jednak modernizacji i rozbudowy układów sterowania każdej ze stacji. Po stronie Kordecki Automation realizacja obejmowała:…

Układ sterowania urządzeniem – linią produkcyjną płyt warstwowych.

Dla producenta urządzenia do produkcji płyt warstwowych nowego typ,u zaprojektowano dedykowany układ sterowania. Prace obejmowały: projekt, prefabrykację szaf sterowniczych, oprogramowanie PLC, uruchomienie, próby i dostosowanie automatyki w kolejnych iteracjach do rozwijanej technologii, podłączenie na obiekcie oraz odbiory z użytkownikiem końcowym.…

Projekt modernizacji układu sterowania paternostera.

Nasz klient, firma specjalizująca się w budowie urządzeń dźwignicowych i ich wyposażenia automatyzowało logistykę magazynową użytkownik końcowego. Jednym z istniejących elementów magazynu użytkownika były wielkogabarytowe paternostery. Naszym zadaniem było zmodernizowanie istniejących układów sterowania w taki sposób aby współpracowały z nowo…