Zintegrowana linia produkcyjna – automat do montażu aparatury modułowej

Wiodący producent rozwiązań z zakresu elektryki i automatyki budynkowej, konfrontowany był z wyzwaniem efektywnego procesu produkcji i kontroli bezpieczników. Operatorzy linii produkcyjnej musieli wizualnie sprawdzać obecność kropli kleju na obudowie metalowej osi o średnicy 0,3 mm, a następnie spakietować detale oraz…

Optymalizacja procesu owiercenia

Renomowany producent uchwytów palników, stanął przed wyzwaniem przyspieszenia procesu wiercenia metalowych uchwytów palników. Istniejący proces wiercenia wymagał optymalizacji, aby zwiększyć wydajność produkcji i jakość produktu końcowego. Rozwiązanie: W celu zwiększenia wydajności procesu wiercenia, zastosowaliśmy rozwiązanie oparte na wiertarkach, gdzie posuw…

Zdalnie sterowany wózek w strefie zagrożenia wybuchami.

Światowy lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań dla wielu gałęzi przemysłu, miał problem z załadunkiem ciężkich wózków z rolkami do powlekarki, gdzie obowiązywały rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa dla strefy EX. Istniejący wózek wymagał dwóch osób do załadunku do powlekarki, co było zbyt…

Projekt pn. „Określenie efektywności energetycznej dla nowo opracowanego napędu jednostek pływających metodą numeryczną, z zakresu mechaniki płynów (CFD)”

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow kwocie 85 000,00 zł (85% wartości Usługi netto) w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje” Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania…

Podłączenie automatyki i APKiA podsystemu dystrybucji helu w akceleratorze cząstek.

W okresie 2020/2021 część naszego zespołu wyjechała do European Spallation Source w Szwecji na podłączenie i testowanie układów sterowania. Zakres prac obejmował: Podłączanie aparatury AKPIA zgodnie z dostarczoną dokumentacją. Pomiary elektryczne zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Konsultacje inżynierskie – dobór materiałów…

Układ sterowania / automatyka dla pieca hartowniczego.

Układ sterowania oraz szafa zasilająca wraz z usługą uruchomienia wykonane zostały dla producenta pieców i suszarni. Piec ma zastosowanie w zaawansowanych technologiach obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Układ sterowania zasadniczo zarządza pracą: Grzałek trójfazowych podłączonych w trójkąt o napięciu pracy 400…

Układ sterowania piłą latającą papierowych tub.

Jeden z naszych klientów, firma produkcyjna z branży papierniczej modernizowała od podstaw latającą piłę do cięcia tekturowych tub. Naszym zadaniem było zaprojektować od podstaw układ sterowania , zaprogramować go i uruchomić na zmodernizowanym urządzeniu. W szczególności nasze zadanie obejmowało:Dobranie serwonapędów…

Układ sterowania piecem grzewczo-suszącym.

W ramach prac należało wykonać kompletny układ sterowania do pieca komorowego który suszył produkt docelowy. Zakres prac obejmował: Projekt elektryczny, prefabrykację szafy zasilająco – sterowniczej, zaprogramowanie wraz z uruchomieniem u użytkownika (producenta pieców i suszarni). Podstawowe założenia dla układu sterowania:…

Modernizacja linii karuzelowej do produkcji zagłówków.

Producent z branży automotive planował podnieść wydajność istniejącego automatu produkcyjnego. Możliwe było rozbudowanie istniejących kilku stacji w automacie karuzelowym o dodatkowe narzędzia- form. Wymagało to jednak modernizacji i rozbudowy układów sterowania każdej ze stacji. Po stronie Kordecki Automation realizacja obejmowała:…