Projekt, wykonanie i wdrożenie testowego systemu sterowania grzałek w kriomodułach w European Spallation Source.

Kriomoduł ma za zadanie miedzy innymi utrzymać odpowiednią temperaturę wnęk rezonansowych. Naszym zdaniem było opracowanie sterowników grzałek kaptonowych w tych urządzeniach oraz wdrożenie systemu testowego na obiekcie.

Zrealizowano:
• Autorski projekt sterownika grzałek.
• Budowę prototypowego systemu sterownia.
• Montaż i uruchomieni u klienta.
System jest z powodzeniem wykorzystywany w instalacji służącej do wstępnego uruchamiania kriomodułów w ESS.