Zdalnie sterowany wózek w strefie zagrożenia wybuchami.

Światowy lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań dla wielu gałęzi przemysłu, miał problem z załadunkiem ciężkich wózków z rolkami do powlekarki, gdzie obowiązywały rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa dla strefy EX. Istniejący wózek wymagał dwóch osób do załadunku do powlekarki, co było zbyt dużym obciążeniem.

Rozwiązanie: W odpowiedzi na wyzwania stawiane przez klienta dostarczyliśmy rozwiązanie oparte na zdalnie sterowanym wózku. Nowy wózek był obsługiwany za pomocą wciągarki zamontowanej poza strefą wybuchową, co umożliwiało ładowanie materiałów przez jedną osobę. Dzięki zdalnemu sterowaniu, operacje były wykonywane z większą precyzją i szybkością, co skróciło czas załadunku. Co więcej, wózek był obsługiwany przez pilota dopuszczonego do pracy w strefie EX, co zapewniało pełne bezpieczeństwo podczas operacji wrażliwych na wybuchy. 

Wynik: Dostarczenie zdalnie sterowanego wózka dla klienta przyniosło znaczne korzyści. Proces ładowania materiałów stał się bardziej efektywny i bezpieczny, a jednocześnie spełniono rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w strefie EX. Nasze podejście do problemu zwiększyło wydajność pracy i znacząco zredukowało obciążenie pracowników. Dodatkowo pozwoliło na lepsze zarządzanie personelem, który został uwolniony od tego zadania.