Modernizacja układu wizyjnego dla kontroli referencji produkowanych elementów

Producent elementów z tworzyw sztucznych dla branży automotive potrzebował zmodernizować stanowisko kontroli lakierowanych elementów z tworzyw sztucznych. Dotychczasowy układ nie spełniał oczekiwań związanych z precyzją, co prowadziło do nadmiarowej ilości elementów NOK. W związku z tym firma zdecydowała się na zastosowanie systemu wizyjnego firmy Keyence, który miał za zadanie porównywać zdjęcie wzorcowe z detalem aktualnie znajdującym się na linii produkcyjnej.

Rozwiązanie: Wdrożenie systemu wizyjnego marki Keyence stanowiło kluczowy krok w eliminacji błędów i poprawie efektywności procesu kontroli. Nowy układ umożliwiał szybką i dokładną identyfikację poprawności referencji produkowanych elementów poprzez porównanie ich z wzorcem. Zastąpił on starszy układ, który nie zapewniał wymaganej precyzji. Wykonaliśmy implementacje nowej kamery w raz z konieczną modyfikacją oprogramowania w sterowniku, co zostało wykonane z należytą starannością.

Wynik: Modernizacja układu wizyjnego u klienta przyniosło liczne korzyści, w tym znaczną redukcję błędów i poprawę efektywności procesu produkcyjnego. Dzięki nowemu systemowi wizyjnemu firma mogła zwiększyć jakość swoich produktów i zwiększyć konkurencyjność na rynku.