Modernizacja Urządzenia Testującego Wyłączniki Nadprądowe

Klient posiadał leciwe urządzenie do testowania wyłączników nadprądowych, które przyjechało z likwidowanej fabryki za granicą i wykazywało pewne wady. Proces testowy był długi, a precyzja testowania pozostawiała wiele do życzenia. Zleceniodawca zdecydował się na zastąpienie tego urządzenia nową maszyną, która miała mieć nie tylko zwiększoną wydajność poprzez skrócenie procesu testowego, ale także zapewniać dokładniejsze wyniki.

Rozwiązanie: Wspólnie z klientem stworzyliśmy nową maszynę testującą wyłączniki nadprądowe. Skróciliśmy proces testowy, co zwiększyło wydajność, jednocześnie zapewniając dokładniejsze wyniki testów. Dzięki naszej automatyce, klient uzyskał możliwość prowadzenia statystyk produkcyjnych, co umożliwiło lepsze monitorowanie wydajności maszyny. Dodatkowo, zadbaliśmy o czytelny interfejs dla operatorów.

Wynik: Nowe urządzenie przyniosło dla naszego klienta liczne korzyści. Zwiększona wydajność, dokładniejsze wyniki testów, możliwość prowadzenia statystyk produkcyjnych oraz sprawniejszy mechanizm urządzenia przyczyniły się do poprawy jakości i efektywności procesu produkcyjnego klienta.