Modernizacja zdalnych paneli sterujących liniami produkcyjnymi.

Czołowa firma z branży AGD zwróciła się z potrzebą modernizacji mobilnych pulpitów sterujących liniami produkcyjnymi. Istniejące pulpity był przestarzałe oraz stwarzały problemy ze względu na zakończone wsparcie oryginalnego producenta.

Rozwiązanie: W odpowiedzi na wymagania fabryki klienta zaproponowaliśmy zastąpienie obecnych urządzeń mobilnymi, w pełni zaprogramowanymi panelami HMI produkcji Siemens. Dodatkowo, złożona oferta zawierała również opcję diagnostyki maszyn, której wcześniej brakowało na linii. 

Wynik: Rozwiązania zaproponowane przez naszych inżynierów zapewniło klientowi intuicyjne urządzenie do sterowania procesem produkcyjnym. Implementacja modułu diagnostycznego i możliwość zczytywania błędów z maszyn klienta dodatkowo usprawniła procesy serwisowe, ułatwiła pracę działu utrzymania ruchu a co za tym idzie skróciła czasy ewentualnych przestojów. Sprawny proces produkcyjny przekłada się na stabilność pracy całej linii a ta zapewnia naszemu klientowi stabilną pozycję wśród konkurencji.