Podłączenie automatyki i APKiA podsystemu dystrybucji helu w akceleratorze cząstek.

W okresie 2020/2021 część naszego zespołu wyjechała do European Spallation Source w Szwecji na podłączenie i testowanie układów sterowania. Zakres prac obejmował:

  • Podłączanie aparatury AKPIA zgodnie z dostarczoną dokumentacją.
  • Pomiary elektryczne zgodnie z wytycznymi zamawiającego.
  • Konsultacje inżynierskie – dobór materiałów i komponentów, weryfikacja kompatybilności systemów, ustalanie procedur testowych.
  • Testy podłączanej instalacji.
  • Wstępnej kalibracji poszczególnych elementów systemu kriodystrybucji.