Projekt pn. „Określenie efektywności energetycznej dla nowo opracowanego napędu jednostek pływających metodą numeryczną, z zakresu mechaniki płynów (CFD)”

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 85 000,00 zł (85% wartości Usługi netto)

w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR

w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020,

realizowany w Partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.