Układ sterowania piecem grzewczo-suszącym.

W ramach prac należało wykonać kompletny układ sterowania do pieca komorowego który suszył produkt docelowy.

Zakres prac obejmował: Projekt elektryczny, prefabrykację szafy zasilająco – sterowniczej, zaprogramowanie wraz z uruchomieniem u użytkownika (producenta pieców i suszarni).

Podstawowe założenia dla układu sterowania:

Sterowanie grzałkami podzielonymi na 8 sekcji z wykorzystaniem przekaźników SSR. Regulacja mocy wspólna dla każdej z sekcji grzania. Każda sekcja załączana przez przekaźnik SSR trójfazowy wyposażony w radiator. Układ sterowany dwustanowo załącz/wyłącz przez sterownik PLC z podłączonym sprzężeniem od czujnika temperatury dla każdej sekcji. Każdy przekaźnik SSR wyposażony w zabezpieczenie z wkładkami topikowymi ultraszybkimi z sygnalizacją zadziałania do układu PLC. Każdy przekaźnik SSR wyposażony w styk informujący o przegrzaniu przekaźnika SSR.

Sterownik PLC i moduły wejść/wyjść produkcji SIEMENS serii S7-1200. Panel HMI typu COMFORT KTP900 – logowanie parametrów pracy na zew. nośniku pamięci podłączonym do panela HMI.

Szafa sterownicza wyposażona w przekaźnik bezpieczeństwa oraz wyłącznik awaryjny grzybkowy, układ kontroli faz – prawidłowego zasilania, analizator sieciowego z możliwością wymiany danych ze sterownikiem PLC i archiwizację parametrów zasilania, klimatyzator i zasilacz UPS.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny ze wskazaniem aktualnych: napięć, prądów itd.

Sterowanie pracą 6 wentylatorów przez przetwornice częstotliwości.

Podzespoły produkcji EATON, SIEMENS, SCHNEIDER

Układ RL10 odłączający układ grzania w przypadku przekroczenia temperatury.

Wykonanie programu sterującego w trybie: rozgrzewanie z zadaną rampą, czas grzania w stałej temperaturze oraz schładzanie z zadana rampą. Możliwość tworzenia zestawów. Zdalny dostęp.