Zintegrowana linia produkcyjna – automat do montażu aparatury modułowej

Wiodący producent rozwiązań z zakresu elektryki i automatyki budynkowej, konfrontowany był z wyzwaniem efektywnego procesu produkcji i kontroli bezpieczników. Operatorzy linii produkcyjnej musieli wizualnie sprawdzać obecność kropli kleju na obudowie metalowej osi o średnicy 0,3 mm, a następnie spakietować detale oraz umieścić nit.

Rozwiązanie: W celu usprawnienia procesu produkcyjnego, dostarczyliśmy zintegrowaną maszynę, która wykonywała wszystkie te operacje. Maszyna wyposażona została w zdublowane ciągi produkcyjne, każdy z nich z własnym manipulatorem kartezjańskim firmy Festo oraz manipulatorem Mitsubishi do umieszczania nitów w obudowie bezpiecznika. Układ posiadał system wizyjny do weryfikacji obecności kleju oraz metalowej osi z poprzedniego procesu. Manipulator kartezjański najpierw składał detale w modułowy produkt, wykorzystując sekwencyjny stół obrotowy, a następnie manipulator Mitsubishi umieszczał nity w obudowie. Wszystko to odbywało się zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami tolerancji produkcyjnej, aby zapewnić doskonałą jakość końcowego produktu oraz by utrzymać ciągłość produkcji. Pomimo ograniczonej przestrzeni produkcyjnej, nasze rozwiązanie zostało zoptymalizowane, aby maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię.

Wynik: Dostarczenie zintegrowanej linii produkcyjnej dla klienta przyniosło znaczne korzyści. Usprawnienie procesu produkcyjnego, eliminacja potrzeby oddzielnej kontroli przez operatorów oraz osiągnięcie wysokiej precyzji pozwoliło klientowi na znaczne zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego.